Autonómia, professzor-rektorok

8.             A felelős és elszámoltatható autonómiánál még sehol nem találtak ki alkalmasabb szerveződési formát az egyetemi működés számára.

A mindenkori államhatalmi hátterű bürokráciák számára az egyetem kellemetlen terméke az euroatlanti kultúra- és társadalomtörténetnek. A tudomány értékeire és normáira alapozó egyetemi teljesítmény ugyanis nem csupán példázza, hanem a gyakorlatban megvalósítja, hogy a szabad és felelős polgárok képesek a közösség üdvére és a maguk kibontakozásra hatékonyan teljesíteni, együttműködni, mind függetlenebbül az állami gyámkodástól és szabályozási kényszerességtől.

Ezt a hagyományt a szovjetizált ideológiai uralmi ambíciók letűntével a technokrata-monetarista szellemű államigazgatási irányzatok igyekeznek megtörni. Pedig egyértelmű történeti tapasztalat mutatja, hogy például az Egyesült Államok technológia-fejlesztési sikertörténete a Vannevar Bush-doktrína második világháború utáni érvényesülésének köszönhető, vagyis az autonóm egyetemekre alapozott kutatás-fejlesztés keretei között zajlott. A világ legjobb egyetemeinek irányításában ma is a professzionális menedzsment által támogatott akadémiai vezetés a jellemző megoldás.

Természetesen az autonómia igényét csak az igazolja, ha a közpénzekkel történő gazdálkodása teljességgel átlátható, ha az egyetem elszámol a rábízott közvagyon működtetésével a döntéshozók és a társadalom előtt, ha a gazdálkodási fegyelem megsértése komolyan szankcionált. Ehhez érvényesíteni kell a takarékosság és a teljesítmény elvárásait, ami nélkülözhetetlenné teszi a professzionális gazdasági menedzsment jelenlétét.

Egyetemi vezetők tudományos teljesítménye

Forrás: A.H. Goodall: Socrates in the Boardroom. 2009.

One Response to “Autonómia, professzor-rektorok”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Az egyetem ügye « Egyetemi Polgár - 2011. June 9. Thursday

    […] Autonómia, professzor-rektorok […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: