Tag Archives: munkaerőpiac

Médiaügyek – hogyan lett egyetemellenes a politika?

28 dec

Ahhoz, hogy a mai kor demokrácia-működésének megfelelő (azaz populista) politika formálódjon a felsőoktatás ellenében, nem politikusi rosszakarat kellett, hanem olyan médiaközeg, amelyben evidenciává válhattak vaskos tévedések, nyegle semmitmondások az egyetem működéséről. A pártpolitikai propagandisták lendülete is gyakran tettenérhető volt ebben, de leginkább a felületesség és a szakmai ismeretek hiánya okozta a mégoly jószándékú megnyilatkozások ilyen hatását.

Erre példa a december 28-i Népszabadságban Kósa N. Judit írása. Mit mond a felsőoktatásról? És milyen viszonyban vannak ezek a tényekkel?

“az ország teherbíró képességét messze túlnőtte az a rendszer”

olvasásának folytatása

Diplomás Haza Bt.

30 jan

Vajon erkölcsi megvetést érdemel-e valaki, ha szabadalmaztatja a nem szabadalmaztatható ötletet a kormányzati bornírtsággal szembeni ellenállásra? Nevezetesen: gyorsan alapít egy kicsi cégecskét, amely már most előszerződést köt a szeptemberben állami ösztöndíjszerződéssel tanulmányaikat megkezdő egyetemistákkal, főiskolásokkal, akiknek hat-tíz éven át kellene magyar joghatóság alatt dolgozniuk, cserébe az adóforintokból kapott támogatásért. A cég jutányos áron, félállásos minimálbéren stb. adna munkáltatói igazolást az európai polgárként bárhol dolgozó vagy nemdolgozó diplomásnak. Vagy másképp, még ravaszabbul játszaná ki az életszerűtlen szabályozást. olvasásának folytatása

Megvilágító gondolatok

26 jan

Eduline tudósításból: „Nyilvánvaló, hogy aki most tizenkettedikes, és decemberig nem nagyon tanult fizikát, kémiát, biológiát, az ebben az évben nem fog változtatni, de azt nem zárom ki, hogy akinek idén nem sikerül a felvételi, és nem akar diákhitelt felvenni, egy évet az életéből arra szán, hogy természettudományos tárgyakat tanuljon” (Hoffmann Rózsa 2012 január)

Gondolom, a TTK-k oktatói alig várják azokat a jövőre felvételiző humán érdeklődésűeket, akik egyéves  természettudományi orientációváltás után a pénzkímélés belülről fakadó, őszinte kiváncsiságával rohamozzák meg a tanszékeket. Öröm lesz őket tanítani, csupa helyét megtalált, elégedett fiatal, akik leginkább fizika- és matematika tanárnak válnak majd be, hiszen nagyon jól és hitelesen tudják majd a szakterület belülről való szeretetére nevelni a középiskolásokat!

De van jobb is: olvasásának folytatása

Videó

Keretszámok és hallgatói szerződés után – egy kis emlékezés

24 jan

“Tíz éve vitám van az oktatás ügyében Demján Sándorral…. Nem az a baj, hogy Magyarországon túl sokan járnak egyetemre, mert Magyarországon nem érjük el az európai átlagot az egyetemre-főiskolára járókat tekintve. A baj ott van, hogy akik nem mennek gimnáziumba, azok nem mennek el szakközépiskolába, szakmunkásképzőbe se. Általános iskola után elveszítünk rengeteg gyereket. Az igazi kérdés, hogy az egyetemre, gimnáziumba menni nem akaró nyolc általánost végzettek akarjanak szakmunkás-képesítést, bizonyítványt szerezni. Ez egy másik probléma, nem függ össze a tandíj és az egyetemisták kérdésével, ez merőben másik problémakör.” Valaki pontosan látta a helyzetet 2008-ban.