Tag Archives: demokrácia

Részvételi demokrácia: lehetőségek és határok az akadémiai világban I. A forma.

27 feb

A felsőoktatás-menedzsment egyre virágzóbb szakirodalma alig tárgyalja az egyetemi polgárok akarat-képzésének formai megoldásait az intézmények életében. Természetesen fel-fel bukkan a kritika a képviseleten és mindinkább professzionalizálódott (Magyarországon inkább bürokratizálódott) végrehajtáson alapuló egyetemvezetési modellek gyakorlatával szemben – főként a hallgatók oldaláról. Ebben nyilván benne van a kortünet is, mindenfajta hierarchikus szerveződés elutasítása. Az persze nem szerencsés, ha olyan politikai-filozófiai fogalmakat, mint  a részvételi demokrácia, megemésztetlenül használnak, de ez utóbbi heurisztikus ereje kétségtelen és alkalmas arra, hogy ösztönzést adjon az általános érdektelenség elleni megoldás-keresésnek.

olvasásának folytatása