Tag Archives: egyetem

Médiaügyek – hogyan lett egyetemellenes a politika?

28 dec

Ahhoz, hogy a mai kor demokrácia-működésének megfelelő (azaz populista) politika formálódjon a felsőoktatás ellenében, nem politikusi rosszakarat kellett, hanem olyan médiaközeg, amelyben evidenciává válhattak vaskos tévedések, nyegle semmitmondások az egyetem működéséről. A pártpolitikai propagandisták lendülete is gyakran tettenérhető volt ebben, de leginkább a felületesség és a szakmai ismeretek hiánya okozta a mégoly jószándékú megnyilatkozások ilyen hatását.

Erre példa a december 28-i Népszabadságban Kósa N. Judit írása. Mit mond a felsőoktatásról? És milyen viszonyban vannak ezek a tényekkel?

“az ország teherbíró képességét messze túlnőtte az a rendszer”

olvasásának folytatása

Ki fog itt felsőoktatás-politizálni?

17 feb

Egyhetes bejegyzés, akkor még a HÖOK demonstráció kerekasztal-beszélgetésének élménye alatt:  “intellektuálisan is könnyűnek találtatunk a hatalmi logikájú politikával szemben. Akkor meg is érdemeljük, ami történik velünk, a forráskivonást, a nemzeti-társadalmi küldetésünk leértékelődését, a kiszolgáltatottságunk növekedését.” (Intellektuális vereségünk felé félúton).

Jeges szél és felhevült fiatalok tüntetése az utcán, egyetemi épületbe decensen bevonuló lázadgatók és az általuk keltett görcsös médiafigyelem, észosztó jajjdeaktuális sajtókommentárok  – és a felsőoktatás kilátástalan helyzetét alig-alig karcoló dörgedelmek. No, ez utóbbi az igazán aggasztó.

olvasásának folytatása

Helyünk a globális egyetemi rangsorokban I.: Sanghaiból és Leidenből nézvést

13 feb

Kevés alkalmatlanabb mérce létezik az egyetemi teljesítmény értékelésére, mint a globális felsőoktatási rangsorok köre. (Erről részletesen az ELTE Pszichológiai Intézete Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportja közreműködésével rövidesen induló rangsor.hu oldalunkon jelennek meg részletes elemzések, addig is általános felvetések olvashatók itt és itt.) De ha már akkora a sajtó- és politikusi érdeklődés eziránt, amekkora, egy kis áttekintés nem árthat:
olvasásának folytatása

Vajon jogos és vajon értelmes az academic resistance? – II.

1 feb

Az állam újjászerveződésének időszakában fundamentálisabb érvekre és hosszabb távon is érvényes, a felnövekvő értelmiségi generációknak fogódzókat kínáló mintákra van szükség. Az európai (és ezen belül hangsúlyosan magyar, lásd Aranybulla) alkotmányos hagyomány Ius Resistendi-je méltó államelvi szövegkörnyezetet (és akinek ez jólesik, akár aktuálpolitikai vicceskedési alkalmat is) ad mindehhez, de az egyetem szempontjából annak végiggondolása volna lényeges, hogy az autonómia elve milyen összefüggésben áll a közfinanszírozás tényével? olvasásának folytatása

Vajon jogos és vajon értelmes az academic resistance? – I.

1 feb

A hatvanas évek diákmozgalmainak egyik abszurduma volt, amint az egyetem konzervatív önmeghatározásának védernyője alatt happeningeztek társadalomátalakító céljaik bűvöletében. Ma sem sokkal jobb a helyzet, amikor a felsőoktatási törvény ellenében eper- és (szerencsére) vér-menetes akciókat produkálnak szubkulturális csoportok – javukra írják azonban, hogy legalább megszólalnak. Az sem rossz jel, hogy az MTA humántudományi osztályai kemény hangú tiltakozást fogadtak el a keretszámok ügyében – az Akadémia vezetése azonban még nem szólalt meg az ügyben.

Bár a kelet-európai alávetetti reflexek bőven indokolják, hogy sokan miért hallgatagok vagy igencsak moderáltak a drasztikus forráskivonás és egyetem-idegen szabályozás idején (a fájdalmasan kisszámú kivételek egyike Kornai János), mégiscsak megfontolandó, hogy indokolható-e egyáltalán a közfinanszírozású intézményi világban az állami egyetemek kritikai fellépése? olvasásának folytatása

média-ottlét

19 jan

egy enyhe próbálkozás az ATV-n: legyen autonómia, legyen tandíj, legyen értelmes felsőoktatás-politika