Tanárképzés az (európai) világban

4 Jul

Halász Gábor professzor (ELTE PPK) előadásában jelzi, hogy a nagyvilágban teljesen átalakult a pedagógusképzésről zajló gondolkodás. 2011 New York: Teacher Summit.

Sok-sok nemzetközi dokumentum, ami a tanárképzéssel foglalkozik.

Néhány következtetés ezekből:

  • a hangsúly a kezdő képzésből a munka közben történő képzésre helyeződik át, a kollégákkal való gyakorlatközösségben.
  • azokat a pedagóguskompetenciákat kell erősíteni, amelyek a teljes iskolai munkavégzést támogatják, nem csupán a tanórák megtartása  a feladat.

Stéger Csilla doktorandusz (ELTE PPK): egy empirikus kutatás arról, milyen a tanárképzés Európában.

Mindenütt átalakították a tanárképzést Bologna alapján, azért, hogy a módszertan megújuljon.  Nagy szerkezeti változások lezajlottak.

Három ciklusú lett a képzés, európai szintű átjárhatósággal. Ennek keretében indult el a tartalmi megújulás.

Egyértelműen domináns a a Bachelor és Master osztott képzés, ahogyan a pedagógia-pszichológia kreditek is jóval nagyobb súlyt képviselnek, mint a visszarendezni vágyott magyar útban tervezik. Ma is több a szakos kredit…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: