Diáktüntetések és a közvélemény

22 Apr

Az majd kiderül a következő napokban, hogy lesznek-e komolyabb méretű hallgatói megmozdulások és hogy a média mennyire ad ehhez támogatást. Addig is tanulságos lehet számot vetni a tüntetések valóságos társadalmi megítélésével. 2013 decemberében országos reprezentatív mintán végeztünk kutatást a felsőoktatás társadalmi percepciójáról, s ezen belül rákérdeztünk ezekre a véleményekre is, a 2012. téli események kapcsán. Az eredmény:

Slide1

Látszik tehát, hogy a közvélemény teljesen polarizált az ügyben. Nyilván benne vannak ebben a politikai elköteleződések és a különféle irányú média-manipulációk is, de a végeredmény ezek beszámításával is világos üzenet: a hallgatók nem számíthatnak magától értetődő támogatottságra, azért világos és kellően hiteles fellépéssel kell megkűzdeniük. (Vagy, immár aggodalmas korba lépve: óvakodniuk kell attól, hogy rosszul mérjék fel a valós társadalmi hatásukat…)

(A kutatást bemutató konferencia filmje itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=Jx-oEcnTmTo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: