És azt tudják a tüntető hallgatók…?

20 Apr

hogy éppen elképesztő jogfosztás készül ellenük: a képviselőik másodrendű szenátusi taggá válnak a tervezett törvénymódosítás szerint, mivel a 12. § ekként változik:

“a hallgatói önkormányzat által delegált képviselő a szenátus (3) bekezdés a) pontjában. g) pont gc) alpontjában, valamint h) pont hd) alpontjában meghatározott döntésének meghozatala során nem rendelkezik szavazati joggal”

Hogy melyek ezek a pontok?

12. §

(3) A szenátus

a) határozza meg a felsőoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását;

gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről;”

Magyarán, a képzésbe nincs beleszólása a hallgatóknak, sőt, mivel az ellenőrzésbe az oktatói munka hallgatói véleményezése is beletartozik, eszerint még abba se. De lesz helyette konzisztórium, ami a állami kézivezérlés további intézményesítése.

Ez csak kicsit van hátrébb, mint a nyolcvanas évek.

hot_elte_1987

3 Responses to “És azt tudják a tüntető hallgatók…?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Autonómia-védelmi eredmények és jóérzések | Egyetemi Polgár - 2015. April 30. Thursday

    […] akik az elmúlt napokban képesek voltak át- és túllátni a szakmegszüntetések árnyjátékán, legalább annyit elértek, hogy a döntéshozók és tárgyalópartnereik a visszavonulások […]

  2. HÖOKos szövegértési vagy szerep-zavar? | Egyetemi Polgár - 2015. April 27. Monday

    […] önkormányzatokat, a jelenlegi törvénymódosítás kapcsán is elsőként szólalt fel a hallgatói képviseleti jogok csorbítása ellen. Az egyetemi autonómia maradékainak feladásában eljátszani kezdett dicstelen […]

  3. Kasztrálják az autonómiát, szakok szűnnek meg | Átlátszó oktatás - 2015. April 21. Tuesday

    […] az ELTE kommunikációs rektorhelyetteséhez, Fábri Gyürgyhöz köthető Egyetemi Polgár blog azt írja, hogy csökkentenék a hallgatói önkormányzatok beleszólási jogát. A javasolt […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: