Csökkenő hallgatói létszám – a felsőoktatás-politika miatt?

22 May

Nem.

hallgatoi_letszam_2005_2016

Forrás: KSH alapján saját számítás

 

Az Egyetemi Polgár kitartó kritikusa minden olyan felsőoktatási szemléletnek, amely szűkíti illetve kényszerpályákra tereli a továbbtanulási lehetőségeket, különösképpen pedig azoknak, akik a diplomák túl magas számát panaszolják, immár két évtizede (elsősorban a média és a gazdasági szereplők köréből, amihez a kezdeti ellenállás után felzárkózott a politikai is). Azonban mindezt a tények alapján igyekszünk tenni.

Márpedig a sok kormánykritikus komment ellenére a nemrég megjelent felületes tudósításban (https://444.hu/2017/05/13/tobb-evtizedes-melyponton-a-magyar-felsooktatasban-hallgatok-szama) felvillantott jelenség önmagában nem a kormánypolitika következménye. Ennél sokkal erősebb oka van a folyamatnak, mégpedig a demográfia:

Amint azt a fentebbi grafikon is mutatja, a felsőoktatási korosztály (18-24 évesek) létszáma szinte pontosan olyan mértékben csökkent, mint a hallgatói létszám.

Az persze nagyon is kormányzati kérdés, hogy miért nem nőtt eléggé a felsőoktatásban résztvevők aránya a korosztályon belül (egyébként kisebb mértékben, de nőtt). Erről lehetne és kellene is beszélni. Különösen annak az összefüggésnek a fényében, hogy korábbi kutatásaink és a mostani adatok regionális elemzése azt mutatja, a felsőoktatás kimerítette rekrutációs tartalékait a középosztályban, viszont egyre reménytelenebbül kerül távol a továbbtanulás a szegénységtől sújtott társadalmi csoportok és régiók gyermekeitől. Ez viszont nagyon is felelőssége a mindenkori kormányzati politikának. A jelenlegi válasz, a “community college”-ok mintájára létrehozandó kisvárosi közösségi főiskolák rendszere, de ezek működése, színvonala, mobilizáló hatása még nem vizsgálható. Mindennek a regionális vonatkozásai már megjelennek a fentebbi ábrában, részletesebben itt vizsgáljuk.

Az viszont ugyancsak a  demográfia alapján előrevetíthető, hogy néhány évig még tart a csökkenés, majd kiegyensúlyozódik és enyhén növekszik is a továbbtanulói bázis. A nagy kérdés azonban, ami mindezt befolyásolhatja, hogy folytatódik/erősödik-e az eleve külföldön egyetemet kezdők számának növekedése – ők minden értelemben hiányozni fognak.

18evesek

Vagyis, csak az a felsőoktatás-politikai kritika lehet hiteles a hallgatói létszám csökkenéséről, amely képes a középosztály érdekein túllépő, a szegény (köztük különösen a cigány) társadalmi csoportok számára elérhetővé tett felsőoktatás konkrét lépéseket tartalmazó koncepcióját szembeállítani.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: